Европски водич на Андерсен на тема Вработување

Го претставуваме Европскиот водич на Андерсен на тема Вработување. Овој водич ги обработува темите кои се однесуваат на работните односи, вработување на менаџери, работа од дома и слично. Горди сме на придонесот на нашата колешка Светлана Нечева во подготовката на овој документ. Прегледајте го водичот тука.

Измени на законот за Данок на додадена вредност и одлуки на Владата на Република Северна Македонија

Со Законот за данокот на додадена вредност се регулира данокот на додадена вредност како општ потрошувачки данок кој се пресметува и плаќа во сите фази на производството и трговијата, како и во целокупниот услужен сектор, освен ако поинаку не е пропишано со законот. Собранието на Република Северна Македонија на ден...

Валентин Пепељугоски учествуваше на состанокот на Комитетот за решавање на спорови при ЕПИ во Минхен

На 9 и 10 октомври 2023 во Минхен се одржа состанокот на Комитетот за решавање на спорови при Европскиот патентен институт (EPI). Комитетот за решавање на спорови е тело во рамки на ЕПИ кое ги зема во вид и ги дискутира сите аспекти на постапките за решавање на споровите од...