Што предвидуваат новите измени на законот за авторско право и сродните права!

Со најновите предложени измени и дополнување на Законот за авторско право и сродните права (ЗАПСП) , чија цел е усогласување со т.н. Дигитална директива на ЕУ, се предвидува и заштита на публикации во печатот што се однесуваат на онлајн употреба. Имено, издавачот на информативни публикации не може да се повика...

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник (приправник)

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник (приправник): ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ Високо образование –  Завршен Правен факултет Пожелно работно искуство кај Адвокат или во Адвокатско друштво Одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик Познавање и работа со MS Office Одлични комуникациски вештини и тимска работа Работното време започнува...

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник,  магистар по правни науки (300 ЕКТС)

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник,  магистар по правни науки (300 ЕКТС):ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ- Високо образование –  магистар по правни науки (300 ЕКТС)- Положен правосуден испит- Познавање на работата од областа на трговското и корпоративно право и застапување пред судови- Задолжително работно искуство од најмалку 3 години- Одлично...