Врховниот суд утврди правно мислење за надлежност за извршување на судски одлуки со кои се определени привремени мерки

На 12.07.2022 година, Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Северна Македонија, постапувајќи по барање за донесување на правно мислење заради воедначување на судската практика, утврди правно мислење според кое за извршување на судски одлуки со кои се определени привремени мерки како средство за обезбедување на побарување, надлежен...

Постапка за признавање на татковство

Согласно одредбите од Законот за семејство на Република Северна Македонија за татко на детето ќе се смета брачниот другар на мајката, доколку детето е родено за време на траењето на бракот или пак во рок од 300 дена по престанокот на бракот. Доколку детето е родено надвор од брак, за...

Октомвриско издание на билтен на Андерсон Глобал

Октомвриското издание на билтенот за решавање на спорови (арбитража и парнична постапка) на Андерсон Глобал се занимава со справување  со предизвиците од вонредните промени во економските односи. Во светло на моменталната неизвесна глобална ситуација во врска со економската криза, пандемијата на коронавирус и руско-украинската војна, меѓу другите брилијантни правни умови,...