Најнов билтен на Андресен Групацијата

Тимот за судски спорови и арбитража на Андерсен Групацијата го изготви својот најнов билтен со водич за признавање и извршување на пресудите донесени од странски држави.   Повеќе информации за водичот тука.

Конкурентска клаузула

Конкурентската клаузула како институт  постои како во домашното, така и во законодавствата на повеќе земји. Оваа клаузула во нашето законодавство е регулирана во Законот за работни односи. Согласно овој закон предвидена е можност за ставање на конкурентска клаузула во договорите за вработување на работниците како договорна забрана за конкурентско дејствување....

Грифин против Ширан

Во последно време се поактуелно станува прашањето во која мера на композиторите треба да им биде дозволено да позајмуваат делови од дела кои се создадени порано, како и колкав дел од песната е „сопственост“ на композиторот. Во оваа насока, пролетва во Њу Јорк е актуелно судењето помеѓу Грифин (наследник на...