Европски водич на Андерсен на тема Дигитализација на постапките спроведена пред судовите на ЕУ

Овој месец ви го претставуваме Европскиот водич на Андерсен на тема Дигитализација на постапките спроведена пред судовите на ЕУ. Водичот претставува преглед на статусот на дигитализација на судските спорови во Европа кој иако варира, сепак станува и реалност во различни европски јурисдикции.

Посебна благодарност на нашиот тим кој беше дел од изработката на овој водич – Ана Митреска и М-р Филип Пантов кои го подготвија текстот наменет за РС Македонија и Д-р Ана Пепељугоска, во улога на уредник на публикацијата

Прочитајте го водичот тука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *