Што предвидува новиот нацрт Закон за работните односи во делот на Договорите за вработување на определено време?

Со новиот нацрт на Закон за работните односи, се прави промена на одредбите од постоечкиот Законот за работни односи во делот на договорите за вработување на определено време а се со цел да се обезбеди поголема сигурност и пристапот на правата на работниците. Согласно новиот нацрт Закон за работните односи,...

Најнов билтен на Андресен Групацијата

Тимот за судски спорови и арбитража на Андерсен Групацијата го изготви својот најнов билтен во кој ги анализира прашањата поврзани со споровите по однос на трансакциите кои се случуваат по спојување и аквизиција на компаниите кои можат да бидат причините за споровите, која е надлежноста на судовите и дали арбитражата...

Што предвидуваат новите измени и дополнувања на Кривичниот законик?

Во насока на усогласување на позитивните законски прописи со најновите меѓународни стандарди, Протколот на Обединетите нации и со Директивите на Европската унија во Службениот весник на Република Северна Македонија број 36 од ден 17.02.2023 година беа објавени измените и дополнувањата на Кривичниот законик кои стапија на сила на ден 25.02.2023...