Д-р Валентин Пепељугоски учествуваше на 2022 Annual Meeting Live +, во Вашингтон, САД

Во периодот од 30 Април – 04 Мај, д-р Валентин Пепељугоски, адвокат-партнер во Адвокатско друштво Пепељугоски,  учествуваше на годишниот состанок 2022 Annual Meeting Live +, во Вашингтон, во организација на Глобалната асоцијација на сопственици на брендови и професионалци, трговска марка и интелектуална сопственост - INTA. На отворањето сите присутни но...

Рестриктивни мерки/санкции воведени кон Русија, а кон кои се приклучува Република Северна Македонија од започнувањето на инвазијата во Украина и нивниот ефект

Инвазијата на Украина, како најголемата воена операција во Европа од Втората светска војна и сериозна повреда на основните принципи на меѓународното право, започна на 24.02.2022 година, по што следуваше масовен опсег на напади од страна на Руската армија. Веднаш по започнувањето на инвазијата, сеопфатен пакет санкции во делот на енергетиката,...

Нефер Трговски Пракси – Што се очекува со новата легислатива во Република Северна Македонија?

Функционирањето на синџирот за снабдување со храна на ниво на ЕУ е предмет на долгогодишни дебати, кои се интензивираа по нарушувањето на земјоделскиот пазар предизвикано од санкциите кон Русија. Нефер комерцијалните практики генерално може да се дефинираат како практики кои во голема мера отстапуваат од доброто деловно однесување, кои се...