Најнов билтен на Андресен Групацијата

Тимот за судски спорови и арбитража на Андерсен Групацијата го изготви својот најнов билтен во кој ги анализира прашањата поврзани со споровите по однос на трансакциите кои се случуваат по спојување и аквизиција на компаниите кои можат да бидат причините за споровите, која е надлежноста на судовите и дали арбитражата е подобра во такви ситуации.

Погледнете ја студијата на следниот линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *