Новости

Предлог Закон за данок на солидарноста (Данок на екстра профит)

На предлог на Министерството за финансии на РСМ, во собраниска постапка по скратена постапка е влезен Предлог на Законот за данок на солидарноста со кој се уредува оданочувањето, обврзникот, даночната основа, роковите за плаќање на данокот како и други прашања кои се од значење за утврдување и плаќање на данокот...

Што предвидуваат новите измени на законот за авторско право и сродните права!

Со најновите предложени измени и дополнување на Законот за авторско право и сродните права (ЗАПСП) , чија цел е усогласување со т.н. Дигитална директива на ЕУ, се предвидува и заштита на публикации во печатот што се однесуваат на онлајн употреба. Имено, издавачот на информативни публикации не може да се повика...

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник (приправник)

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник (приправник): ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ Високо образование –  Завршен Правен факултет Пожелно работно искуство кај Адвокат или во Адвокатско друштво Одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик Познавање и работа со MS Office Одлични комуникациски вештини и тимска работа Работното време започнува...