Новости

Европската комисија поведе постапка против АлиЕкспрес

Европска комисија согласно анализата на Извештајот за проценка на ризик испратен од онлајн платформата за е-продажба „АлиЕкспрес“(AliExpress) одлучи да поведе формална постапка со цел да утврди дали онлајн платформата за е-продажба „АлиЕкспрес“ го прекршила Законот за дигитални услуги на ЕУ (Digital Services Act) во делот на управувањето и ублажувањето на...

Зголемена минимална плата за 2024 година

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 41/2022, утврдено е дека  исплатената висина на минимална плата во бруто износ за месец март секоја година се усогласува со:- 50% од порастот на просечно исплатената...

Закон за конфискација на имот во граѓанска постапка

Во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 53/24 објавен е новиот Закон за конфискација на имот во граѓанска постапка. Донесувањето на овој закон има за цел заштита на јавниот интерес на Република Северна Македонија на начин што се оневозможува каква било корист од имот, за кој во граѓанската  постапката...