Новости

Aвторско право и Сродни права

Владата го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права. Целта на предложениот закон е пропишување на нормативна основа за воспоставување на ефикасен модел за функционирање на системот на колективното управување со авторското право и сродните права усогласен со Директивата 2014/26/EC на...

Стопанска комора на Северна Македонија експертскиoт тим ја презентираше Националната Стратегија за интелектуална сопственост 2022-2026

Свои излагања за Стратегијата изработена во рамките на проектот EU framework contract for the implementation of external aid 2018 europeaid “Support to the bureau for industrial property” имаа проектниот тим лидер г-дин Жељко Топиќ и експертот за права од интелектуална сопственост, адвокат партнер во Адвокатско друштво Пепељугоски,  д-р Валентин Пепељугоски. Жељко...

Оглас за вработување – Бараме дипломиран правник или магистар по правни науки (300 ЕКТС)

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник или магистар по правни науки (300 ЕКТС): ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ Високо образование - дипломиран правник или магистар по правни науки (300 ЕКТС)Познавање на работата од областа на трговското и корпоративно правоЗадолжително работно искуство од најмалку 2 години во областа на трговски друштва,...