Новости

Октомвриско издание на билтен на Андерсон Глобал

Октомвриското издание на билтенот за решавање на спорови (арбитража и парнична постапка) на Андерсон Глобал се занимава со справување  со предизвиците од вонредните промени во економските односи. Во светло на моменталната неизвесна глобална ситуација во врска со економската криза, пандемијата на коронавирус и руско-украинската војна, меѓу другите брилијантни правни умови,...

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија започна со примена на „CP4“

Државниот завод за индустриска сопственост на Република Северна Македонија (ДЗИС) го објави Документот за практиката кој започна да се применува од 01.10.2022 година, а кој се однесува на обемот на заштита и различните постапувања со трговските марки во црна и бела боја и/или нијанси на сива боја, во однос на...

Договор за вработување на деловни лица – менаџерски договор

Во членот 54 од Законот за работните односи е предвидена можност за склучување на посебен вид на договор за вработување, врз основа на кој се вработуваат деловните лица -менаџери, па поради тоа овој договор се нарекува уште и менаџерски договор. Законски основ на овој вид на договор е Законот за...