Новости

European Corporate Insights – Адвокатското друштво Пепељугоски со преглед на новостите за Република Северна Македонија

Адвокатското друштво Пепељугоски со преглед на новостите за Република Северна Македонија поврзани со Закон против нелојална конкуренција, Закон за заштита на потрошувачите, Закон за индустриска сопственост и Кривичниот закон во Република Северна Македонија, објавен во публикацијата на Андерсен Глобал. Прочитајте повеќе на следниот линк.

„Човековите права и интелектуалната сопственост“– труд на д-р Ана Пепељугоска објавен во Justinianus Primus Law Review

Правата на интелектуална сопственост во последниве години стануваат сè порелевантни во различни области на политиката, вклучувајќи ги и трговијата, културата и културното наследство, инвестициите, животната средина и научниот и технолошкиот развој. Во овој контекст, не е спорно дека соодветната заштита на интелектуалната сопственост може да придонесе за економски, социјален и...

Трансфер на технологија или поттикнување на развојот на домашните претпријатија?

Д-р Валентин Пепељугоски во колумната за бизнис магазинот “Економија и бизнис”, зборува за трансфер на технологија и заштитатата на ПИС – "Потребно е да се најде вистинскиот баланс меѓу економската профитабилност преку заштита на ПИС и грижата за одржлив развој кога се пренесува технологијата.“ Прочитајте го целото интервју на следниот...