Листа на земјоделски и прехрамбени производи врз основа на која се утврдуваат нефер трговските практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехрамбени производи

Министерството за економија врз основа на член 5 од Законот за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи објавен во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 66/24 донесе Листа на земјоделски и прехрамбени производи врз основа на која се утврдуваат нефер трговските практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехрамбени производи, објавена во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 109/2024. Согласно објавената Листа од Министерството за економија, земјоделските и прехранбените производи врз основа на која се утврдуваат нефер трговските практики во синџирот на снабдување на земјоделски и прехранбени производи се:

https://economy.gov.mk/mk-MK/news/lista-na-zemjodelski-i-prehranbeni-proizvodi-vrz-osnova-na-koja-se.nspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *