Новости

ОДЛУКА НА УСТАВЕН СУД – Законот за облигациони односи и Законот за извршување остануваат на сила

На седница одржана на ден 10.01.2024 година, Уставниот суд одлучи да не ги прифати иницијативите да се поништат измените на Законот за облигационите односи и на Законот за извршувањето кои беа објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр. 154 од 20 јули 2023 година и стапија во сила...

Породилно отсуство

Согласно Законот за работните односи, работничка за време на бременост, раѓање и родителство има право на платено отсуство од работа во траење од девет месеца непрекинато, а доколку роди повеќе деца одеднаш (близнаци, тројка и повеќе) има право на отсуство од  15 месеци. Работничката може да го започне отсуството за...

New York Times vs. Open AI и Microsoft

На крајот на декември 2023 година New York Times до Федералниот окружен суд во Менхетан, Њу Јорк поднесе тужба со која се тврди дека OpenAI користел милиони нивни написи за тренинг на своите големи јазични модели. Microsoft користел содржини на New York Times за тренирање во рамките на моделот Microsoft...