Новости

Оглас за вработување – Бараме дипломиран правник или магистар по правни науки (300 ЕКТС)

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник или магистар по правни науки (300 ЕКТС): ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ Високо образование - дипломиран правник или магистар по правни науки (300 ЕКТС)Познавање на работата од областа на трговското и корпоративно правоЗадолжително работно искуство од најмалку 2 години во областа на трговски друштва,...

ESG во Европа, Ноември 2021

Споделуваме интервју на адвокат М-р Ангела Јанкоска во публикација на Андерсен European Corporate Insights.“Иако Северна Македонија сè уште ги нема усвоено ESG принципите, во својот пат кон ЕУ, законодавството во Северна Македонија се движи кон целоснa хармонизација со легислативата на ЕУ во оваа област.”

Втор Нацрт на Стратегијата за интелектуална сопственост на Северна Македонија за периодот 2022 – 2026 година

На 03.11.2021 година на директорот на Државниот завод за индустриска сопственост, Г-дин Горан Герасимовски му беше предаден вториот Нацрт на Стратегијата за интелектуална сопственост на Северна Македонија за периодот 2022 – 2026 година. Овој Нацрт во кој се вградени сите забелешки на засегнатите министерства, заводи и агенции е изработен во...