Новости

Со АМЧАМ на тема …Технолошката експанзија неминовно ја потенцира потребата од заштита на интелектуалната сопственост

Интервју на Ана Пепељугоска, Партнер, Адвокатско друштво ПепељугоскиПретседател на работната група за права од интелектуална сопственост, АмЧам Имајќи го предвид фактот дека во денешно време, со брзиот  развој на интернетот и вештачката интелигенција, можноста за злоупотреба на правата од интелектуална сопственост се поголеми и таквиот процес е поедноставен, потребни се...

Државниот завод за индустриска сопственост го објави документот за практиката РЕЛАТИВНИ ОСНОВИ – ВЕРОЈАТНОСТ ЗА ЗАБУНА (ВЛИЈАНИЕ НА НЕДИСТИНКТИВНИТЕ/СЛАБИТЕ КОМПОНЕНТИ)

Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) во рамки на континуираната собработка со Канцеларија за интелектуална сопственост на Европска Унија (ЕУИПО) а со цел усогласување на критериумите содржани во Заедничката практика за релативните причини за одбивање – веројатност за забуна (влијание на недистинктивните/слабите компоненти)  го донесе и објави Документот за практиката...

Почнува слободниот пристап до пазарот на труд во рамките на Отворен Балкан

Граѓаните на Република Северна Македонија, Србија и Албанија од 5 март 2024 можат да ја користат мерката слободен пристап до пазарот на трудот во рамките на Отворен Балкан. Мерката произлегува од меѓународните договори потпишани меѓу Република Северна Македонија, Србија и Албанија како членки на иницијативата Отворен Балкан и тоа Договорот...