Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник,  магистар по правни науки (300 ЕКТС)

Адвокатско друштво Пепељугоски има потреба од 1 дипломиран правник,  магистар по правни науки (300 ЕКТС):

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ
– Високо образование –  магистар по правни науки (300 ЕКТС)
– Положен правосуден испит
– Познавање на работата од областа на трговското и корпоративно право и застапување пред судови
– Задолжително работно искуство од најмалку 3 години
– Одлично познавање на говорен и пишан англиски јазик
– Познавање и работа со MS Office
– Одлични комуникациски вештини и тимска работа

Работното време започнува од 08:30 до 16:30 часот, од понеделник до петок.

Работниот однос се заснова на определено време, со можност за продолжување на работниот однос.

Висината на основната бруто-плата зависи од тоа колку кандидатот ги исполнува условите на работното место.

Кандидатите потребно е да достават кратка биографија на следната e-mail адреса: sneceva@pepeljugoski.com.mk

Рокот за аплицирање е до 20.02.2023 година.

Со доставување на кратката биографија, давате согласност Вашите податоци да бидат задржани и користени од Адвокатското друштво Пепељугоски за потребите на избор на кандидат за потребното работно место.

Ве очекуваме во нашиот тим!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *