Новости

Прашања и одговори за Законот за заштита на личните податоци

На 24 август 2021 година започна целосната примена на новиот Закон за заштита на личните податоци. Со донесувањето на новиот Закон се врши усогласување на македонското законодавство со европската регулатива и истиот треба да одговори на новите предизвици во однос на правото на приватност и заштитата на личните податоци, а...

European Corporate Insights – Адвокатското друштво Пепељугоски со преглед на новостите за Република Северна Македонија

Адвокатското друштво Пепељугоски со преглед на новостите за Република Северна Македонија поврзани со Закон против нелојална конкуренција, Закон за заштита на потрошувачите, Закон за индустриска сопственост и Кривичниот закон во Република Северна Македонија, објавен во публикацијата на Андерсен Глобал. Прочитајте повеќе на следниот линк.

„Човековите права и интелектуалната сопственост“– труд на д-р Ана Пепељугоска објавен во Justinianus Primus Law Review

Правата на интелектуална сопственост во последниве години стануваат сè порелевантни во различни области на политиката, вклучувајќи ги и трговијата, културата и културното наследство, инвестициите, животната средина и научниот и технолошкиот развој. Во овој контекст, не е спорно дека соодветната заштита на интелектуалната сопственост може да придонесе за економски, социјален и...