Европски водич на Андерсен на тема Групна тужба низ различни јурисдикции во Европа

Го претставуваме Европски водич на Андерсен на тема Групна тужба низ различни јурисдикции во Европа. Овој водич ги обработува темите кои се однесуваат на специфичните или општите правила на групна тужба во различни европските јурисдикции. Особено сме горди на нашиот тим кој беше дел од изработката на овој водич – Д-р Ана Пепељугоска, во улога на уредник на публикацијата и М-р Фросина Касниоска и М-р Филип Србиноски кои го подготвија текстот наменет за РС Македонија.

Прегледајте го водичот 👉 тука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *