Европски водич на Андерсен за поддршка на работодавачите: Вработување на Управители

Го претставуваме Европскиот водич на Андерсен за поддршка на работодавачите: Вработување на Управители. Овој водич дава детален преглед на прописите и условите околу вработувањето и назначувањето на управители во друштвата со ограничена одговорност (ДОО) во над 30 европски земји.

Горди сме на придонесот на нашите колеги Светлана Нечева и Филип Пантов во подготовката на овој документ.

Прегледајте го водичот тука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *