Aвторско право и Сродни права

Владата го утврди текстот на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за авторското право и сродните права. Целта на предложениот закон е пропишување на нормативна основа за воспоставување на ефикасен модел за функционирање на системот на колективното управување со авторското право и сродните права усогласен со Директивата 2014/26/EC на...

Успешно завршена меѓународна арбитражна конференција на тема: „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Успешно заврши меѓународна арбитражна конференција на тема: „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“,  која беше организирана од страна на  Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на С.Македонија и Централноевропската иницијатива (ЦЕИ) на ден 11-12.05.2021 година. Г-динот Пепељугоски, како член на Претседателството на Постојаниот избран...

Интервју со Д-р Валентин Пепељугоски и Д-р Ана Пепељугоска, автори на новата книга „Коментар на Законот против нелојалната конкуренција“

„Коментар на Законот против нелојалната конкуренција со селектирани одредби од Уставот, Законот за заштита на потрошувачите, Законот за индустриската сопственост и Кривичниот законик“ е новата книга во издание на Академик. Автори на книгата се адвокатите Д-р Валентин Пепељугоски и Д-р Ана Пепељугоска, партнери во Адвокатско друштво Пепељугоски. Повеќе можете да...