ESG во Европа, Ноември 2021

Споделуваме интервју на адвокат М-р Ангела Јанкоска во публикација на Андерсен European Corporate Insights.
Иако Северна Македонија сè уште ги нема усвоено ESG принципите, во својот пат кон ЕУ, законодавството во Северна Македонија се движи кон целоснa хармонизација со легислативата на ЕУ во оваа област.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *