European Corporate Insights – Адвокатското друштво Пепељугоски со преглед на новостите за Република Северна Македонија

Адвокатското друштво Пепељугоски со преглед на новостите за Република Северна Македонија поврзани со Закон против нелојална конкуренција, Закон за заштита на потрошувачите, Закон за индустриска сопственост и Кривичниот закон во Република Северна Македонија, објавен во публикацијата на Андерсен Глобал.

Прочитајте повеќе на следниот линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *