Пoдготовка на националната стратегија за индустриска сопственост 2022-2026

На 01.06.2021 година, Д-р Валентин Пепељугоски учествуваше на состанокот за подготовка на Националната стратегија за индустриска сопственост 2022 – 2026 година, заедно со претседателот на Здружение на судиите д-р Џемали Саити, судија Шпенд Деваја и надворешниот експерт г-дин Жељко Топич. Во рамките на својот ангажман, како национален експерт за индустриска сопственост е постојан учесник на состаноци со разни stakeholder-и.

Повеќе информации тука.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *