Адвокат Агрон Цури, Attorney at Law/Associate Agron Curri

Адвокат/Соработник

Агрон Цури

  • Дипломира на Правниот факултет на Универзитетот во Приштина во 2008 година.
  • Во октомври 2011 година магистрира на Правниот факултет при Универзитетот во Приштина, со што се здобива со титулата Mагистер по право на казнени науки (LLM). Во декември 2012 година се здоби и со лиценца за овластен застапник за индустриска сопственост.
  • Положи правосуден испит во 2015 година, од кога и работи како адвокат со седиште во Приштина.
  • Зборува англиски и српски јазик.