Трансфер на технологија или поттикнување на развојот на домашните претпријатија?

Д-р Валентин Пепељугоски во колумната за бизнис магазинот “Економија и бизнис”, зборува за трансфер на технологија и заштитатата на ПИС – "Потребно е да се најде вистинскиот баланс меѓу економската профитабилност преку заштита на ПИС и грижата за одржлив развој кога се пренесува технологијата.“ Прочитајте го целото интервју на следниот...