Трансфер на технологија или поттикнување на развојот на домашните претпријатија?

Д-р Валентин Пепељугоски во колумната за бизнис магазинот “Економија и бизнис”, зборува за трансфер на технологија и заштитатата на ПИС – "Потребно е да се најде вистинскиот баланс меѓу економската профитабилност преку заштита на ПИС и грижата за одржлив развој кога се пренесува технологијата.“ Прочитајте го целото интервју на следниот...

Пoдготовка на националната стратегија за индустриска сопственост 2022-2026

На 01.06.2021 година, Д-р Валентин Пепељугоски учествуваше на состанокот за подготовка на Националната стратегија за индустриска сопственост 2022 - 2026 година, заедно со претседателот на Здружение на судиите д-р Џемали Саити, судија Шпенд Деваја и надворешниот експерт г-дин Жељко Топич. Во рамките на својот ангажман, како национален експерт за индустриска...

Успешно завршена меѓународна арбитражна конференција на тема: „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Успешно заврши меѓународна арбитражна конференција на тема: „БИЗНИСОТ И АРБИТРАЖАТА ВО ЕРАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ“,  која беше организирана од страна на  Постојаниот избран суд – Арбитража при Стопанската комора на С.Македонија и Централноевропската иницијатива (ЦЕИ) на ден 11-12.05.2021 година. Г-динот Пепељугоски, како член на Претседателството на Постојаниот избран...