Учество на Д-р Валентин Пепељугоски на јавната седница на Уставниот суд на РСМ

Адвокат Д-р Валентин Пепељугоски

Признат како експерт во областа на авторските права, д-р Валентин Пепељугоски, Адвокат и Партнер на Адвокатско друштво Пепељугоски учествуваше на јавната седница во Уставниот суд во врска со тековните измени на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и го изложи своето стручно мислење, објавено од Adriatic legal network.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *