Обука на тема ,, Заштита на интелектуалната сопственост- предизвик на 21 век”

Адвокатско друштво Пепељугоски како водечко адвокатско друштво во областа на интелектуалната сопственост и како поддржувач и поттикнувач на образованието на младите правници, во соработка со ЕЛСА Северна Македонија оддржи обука на тема ,, Заштита на интелектуалната сопственост- предизвик на 21 век”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *