Интервју со Д-р Валентин Пепељугоски и Д-р Ана Пепељугоска, автори на новата книга „Коментар на Законот против нелојалната конкуренција“

„Коментар на Законот против нелојалната конкуренција со селектирани одредби од Уставот, Законот за заштита на потрошувачите, Законот за индустриската сопственост и Кривичниот законик“ е новата книга во издание на Академик. Автори на книгата се адвокатите Д-р Валентин Пепељугоски и Д-р Ана Пепељугоска, партнери во Адвокатско друштво Пепељугоски.

Повеќе можете да прочитате на следниот линк.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *