М-р Фросина Касниоска

Адвокат/Соработник

М-р Фросина Касниоска

  • Дипломира на Правниот факултет ,,Јустинијан Први” при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј ’’ – Скопје во 2018 година. Во 2020 година магистрира на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј’’ во Скопје и се здобива со титулата Магистер по право од областа на Меѓународното право и односи и право на ЕУ.
  • Правосуден испит положи во март 2022 година.
  • Од јануари 2020 година е дел од тимот на Адвокатското друштво Пепељугоски како адвокатски приправник, а од јули 2022 година како вработен Адвокат.
    Јазици:

М-р Фросина КАСНИОСКА – ОБЛАСТИ НА РАБОТА :
Интелектуална сопственост, Заштита на лични податоци, Финансиски сектор, Енергетски сектор и заштита на животна средина;

Јазици: англиски, српски и хрватски јазик.