Имиграционо право

Нашето Aдвокатско друштво обезбедува целосни услуги во областа на имиграционото право. Нашиот тим има искуство и експертиза во сите видови имиграциски работи и застапеност пред надлежните служби задолжени за прашањата од областа на имиграционото право и обезбедување на дозволи за престој и за вработување на странци.

Имиграциската пракса е со широк опсег, со широки можности, да им служи на поединци и семејства; мали, средни и големи бизниси; национални и меѓународни корпорации; непрофитни организации, болници, универзитети, колеџи и истражувачки институции; производителите, увозниците, извозниците како и странски инвеститорите со цел да се овозможи олеснување на глобалната мобилност на нашите клиенти.