Адвокат Снежана Митревска

Адвокат/Соработник

Снежана Митревска

  • Дипломира на Правен факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје во 2009 година.
  • Во Адвокатското друштво Пепељугоски е од септември 2009 година. Положи правосуден испит во 2012 година. Адвокат е од октомври 2012 година.
  • Зборува одлично англиски, српски и хрватски јазик.