Адвокат М-р Светлана Нечева

Адвокат/Соработник

М-р Светлана Нечева

  • Дипломира на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2005 година како еден од најдобрите студенти на генерацијата. Во Адвокатската канцеларија Пепељугоски е од 2006 година. Положи правосуден испит во 2008 година. Од 01.01.2009 година работи како Адвокат во адвокатската канцеларија Пепељугоски.
  • Во декември 2014 година се стекна со титула Магистер по MBA Менаџмент, на Економскиот Факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
  • Учесник е во подготвувањето на DOING BUSINESS- Making a difference for Entrepreneurs и на World Justice Project.
  • Зборува одлично англиски, германски, српски и хрватски јазик.