Адвокат Ива Трифуноска

Адвокат/Соработник

Ива Трифуноска

  • Дипломира на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2006 година.
  • Во Aдвокатската канцеларија Пепељугоски е од 2007 година. Положи правосуден испит во 2008 година и Адвокат е од април 2009 година.
  • Зборува одлично англиски, српски и хрватски јазик.