MK | EN | ALB
 

Преглед

Адвокатското друштво Пепељугоски е препознатливо како водечко друштво кое обезбедува целокупни правни услуги со седиште во Скопје, Република Македонија. Нашето друштво има репутација на пионер во областа на интелектуалната сопственост и нашиот тим ужива поседува екстенизвно знаење и искуство во обезбдеување на услуги во сите видови на граѓански и трговски предмети.

Од нашето формирање во 1999 година за кратко време станавме една од водечките адвокатски канцеларии/друштва во Република Македонија со голем број на признанија за успешно обезбедени правни услуи. Нашите професионални капацитети кои вклучуваат и познавање на светските јазици ни овозможуваат обезбедување на правни услуги од највисок ранг на нашите домашни и странски клиенти.

Воедно, Адвокатското друштво Пепељугоски е член на здружението на водечки адвокатски друштва во регионот Adriatic Legal Network.Адвокатското друштво Пепељугоски соработува со Andersen Global во Македонија и Косово.
 
Адвокатско Друштво PEPELJUGOSKI
Изработка 2012. Сите права се задржани.