MK | EN | ALB
 
Конкуренција и анти монополско право

На територијата на Република Македонија сме едно од водечките друштва односно адвокатски канцеларии која се занимава со проблемите на заштита од нелојална конкуренција и антимонополско право.

Како експерти во оваа област постапуваме пред Комисијата за заштита на Конкуренција на РМ во случаи на утврдување, спречување и ограничување на конкуренцијата, случаи на утврдување на концентрација и државна помош, а постапуваме и во случаи на заштита од дејствија на нелојална конкуренција пред судовите. Имаме искуство во изработка и следење на деловна политика на субјектите, даваме совети при изработка на рекламни кампањи и спотови, со цел нашите клиенти да не ги кршат строгите законски одредби во оваа сфера.

На нашите клиенти им нудиме и правна помош во толкувањето на постоечката законска регулатива во оваа област.
Финансиски сектор
Енергетски сектор
Интелектуална сопственост
Работни односи
Застапување пред судовите и административните органи
Информатичка технологија
Конкуренција и анти монополско право
Казнено право
Корпоративно управување
Имиграционо Право
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.