MK | EN | ALB
 
Застапување пред судовите и административните органи

За искуството на нашиот адвокатски тим во постапувањето пред судските инстанци на територијата на Република Македоинја говори фактот што сме дејствувале како полномошници и застапници на најголемите домашни и странски компании. За успешноста на нашите адвокати во постапувањето пред судските инстанци на териотријата на Република Македонија говори процентот на добиени парници и уште повеќе на процентот на задоволни клиенти.

Познавањата на судските постапки (граѓански, кривични и административни) е резултат на секојдневната работа на адвокатите во следење на измените и дополнувањата на законските решенија, судската практика и секако постојаниот контакт со колегите адвокати, судии, обвинители во насока на размена на мислења, искуства и идеи за подобрување на македонскиот правен систем.

На територијата на Република Македонија, адвокатското друштво Пепељугоски нуди правна заштита пред сите судски инстанци и административни органи.
Финансиски сектор
Енергетски сектор
Интелектуална сопственост
Работни односи
Застапување пред судовите и административните органи
Информатичка технологија
Конкуренција и анти монополско право
Казнено право
Корпоративно управување
Имиграционо Право
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.