MK | EN | ALB
 
Имиграционо Право

Нашата канцеларија обезбедува целосни услуги во областа на законот за имиграција. Нашиот тим има искуство и експертиза во сите видови имиграциски работи и застапеност пред надлежните служби задолжени за прашањата од областа на имиграционото право и обезбедување на дозволи за престој и за вработување на странци.

Имиграциската пракса е со широк опсег, со широки можности, да им служи на поединци и семејства; мали, средни и големи бизниси; национални и меѓународни корпорации; непрофитни организации, болници, универзитети, колеџи и истражувачки институции; производителите, увозниците, извозниците како и странски инвеститорите со цел да се овозможи олеснување на глобалната мобилност на нашите клиенти.

Финансиски сектор
Енергетски сектор
Интелектуална сопственост
Работни односи
Застапување пред судовите и административните органи
Информатичка технологија
Конкуренција и анти монополско право
Казнено право
Корпоративно управување
Имиграционо Право
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.