MK | EN | ALB
 
Ива TРИФУНОСКА

Адвокат

 

Дипломира на Правниот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје во 2006 година. Во адвокатската канцеларија Пепељугоски е од 2007 година. Положи правосуден испит во 2008 година. Адвокат е од април 2009 година.

Области на работа: трговско право, наследно право, семејно право, трудово право, облигационо право и застапување пред судовите и административните органи.

Зборува одлично англиски, српски и хрватски јазик.
 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.