MK | EN | ALB
 
Снежана МИТРЕВСКА

Адвокат

 

Дипломира на Правен факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” – Скопје во 2009 година. Во Адвокатско друштво Пепељугоски е од септември 2009 година. Положи правосуден испит во 2012 година. Адвокат е од октомври 2012 година. Области на работа: трговско право, трудово право, наследно право, семејно право, авторско право, облигационо право и застапување пред судовите и административните органи. Зборува англиски , српски и хрватски јазик.

 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.