MK | EN | ALB
 
Александар Крстески

Адвокат

 

Дипломира на Правниот факултет “Јустинијан Први” при Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје во 2009 година. По дипломирање своето искуство го стекнува во адвокатски канцеларии во Скопје, за да потоа извесен период е дел и од правниот тим на компанија од областа на осигурувањето. Правосудскиот испит го положува во Април 2012 година. Во текот на својата работа има учествувано на повеќе семинари и работилници од областа на граѓанското процесно право и облигационите односи. Во октомври 2018 година станува дел од тимот на Адвокатско друштво ПЕПЕЉУГОСКИ Скопје, а од јануари 2019 година својата кариера ја продолжи како Адвокат во друштвото. Зборува: англиски, српски и хрватски јазик. Области на работа: облигационо право, финансиско право и осигурување, семејно право, наследно право, трговско право, како и застапување пред судовите и административните органи.

 
 
 
 
Aдвокатско Друштво ПЕПЕЉУГОСКИ
Изработка 2012. Сите права се задржани.