MK | EN | ALB
 
Organizata Boterore per Prone Intelektuale
http://www.wipo.int
 
Organizata Evropiane per Patentime
http://www.european-patent-office.org
 
Organizata Boterore Tregtare
http://www.wto.org
 
Shoqeria Evropiane per Perfaqesues
http://www.patentepi.com
 
Asociacioni Nderkombetar per Perfaqesues
http://www.inta.org
 
Enti per Mbrojtjen e Prones Intelektuale ne Republiken e Maqedonise
http://www.ippo.gov.mk
 
Veb portali me pasqyre te te gjitha dispozitave ligjore ne Republiken e Maqedonise
http://www.pravo.org.mk
 
Mnistria e Drejtesise se Republikes se Maqedonise
http://www.pravda.gov.mk
 
TEMPUS Proekti per master diplome te dyfishte nga e Drejta per Prone Intelektuale e organizuar nga Universiteti Shen Qirili dhe Metodi, Fakulteti Juridik Justiniani i Pare, Shkup
http://www.ip.ukim.edu.mk
 
Shoqeria e Juristeve e Republikes se Maqedonise
http://www.mla.org.mk
 
Shoqate avokate Maqedonise
http://creativa5.com/dev/mba.org.mk
 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.