MK | EN | ALB
 
E Drejta Penale Juridike

Ne lemine e se drejtes penale juridike procedojme para instuticioneve kompetente ne lende te lidhura me shkeljen e te drejtave nga prona intelektuale. Gjithashtu udheheqim procedura ne lidhje shkeljen e dispozitave dhe rregullave doganore dhe tatimore dhe veprat penale qe dalin nga ato.

Ne kohe te fundit gjitnje e me aktuale jane shkeljet e se drejtave per mbrojtjen e te dhenave personale ku sigurojme mendime juridike, interpretim te rregullatives ligjore dhe veprim para institucioneve.

Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.