MK | EN | ALB
 
Sektori Energjetik

Sektori energjetik eshte njeri nga lemite tona te punes ku ofrojme ndihme gjate dhenies se lejeve per pune para Komisionit Rregullator per Energjetike, leje per kycjen ne rrjetin elektrik, ndertim i centraleve gazi, termo dhe hidro, pergatitje dhe parashtrimin e kerkesave per licence energjetike dhe kontroll te kontratave tregtare te zakonshme nga kjo sfere. Me kenaqesi mund te theksojme se sherbimet qe i ofrojme ne kete sfere jane edhe ne drejtim te implementimit te legjislacionit dhe largimin e gafeve. Por prioritete per ne jane maredheniet afariste me klientet dhe keshillimi i tyre.

Zyra jone perfaqeson kompani nderkombetare nga fusha te ndryshme te interesit ne industrine energjetike, si psh. prodhimi i gazit, prodhimi i pajisjeve, zhvillim i zgjidhjeve projektuese, nderrmarje ndertimore, tregtare me gaz etj. Te gjithe klientet tane i percjellim ne cdo hap, duke u siguruar perkrahjen e nevojshme ne procesin e zgjidhjes se problemeve te ndryshme nga aspekti juridik te cilat kane ndodhur gjate ekzistimit te shoqerise.

Ne fushen e sektorit energjetik me kenaqesi mund te themi se kemi marre pjese ne procedurat per themelimin e partneritetit privat publik, pergatitje te dokumentacionit per tender, shpallje publike etj.
Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.