MK | EN | ALB
 
Nga vete themelimi u beme te njohur per pranimin e sfides te punojme dhe veprojme ne lemite e reja te se drejtes. Filluam si pioner ne lemine e prones intelektuale, si ne shtetin tone poashtu edhe ne rajon. Por, nuk u ndalem ketu. Per nje kohe te shkurter fusha jone e veprimit u zgjerua thuajse ne te gjitha lemite e se drejtes. Kuptohet sfide per ne ishin dhe na mbeti konkurenca, komunikimet elektronike, teknologjia informatike, energjetika, sektori bankar etj. Por, ajo nuk do te thoshte dhe nuk do te thote se disciplinat juridike klasike e se drejtes civile dhe tregtare i harruam. Perkundrazi ekipi yne gjithmone perpiqet te arrije tek qellimet me te larta.

Sektori Financiar
Sektori Energjetik
Prona Intelektuale
Maredheniet E Punes
Perfaqesim Para Gjykatave Dhe Organeve Administrative
Teknologjia Informatike
Konkurenca Dhe E Drejta Antimonopole
E Drejta Penale Juridike
Qeverisja korporative
Imigrim
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.