MK | EN | ALB
 
Dr. Ana Pepeljugoska

Avokate

071/262 282 / / apepeljugoska@pepeljugoski.com.mk
 

Magjistroi ne Universitetin "Shen Qirili dhe Metodi", Fakulteti Juridik "Justiniani I I-re" ne vitin 2013 ne drejtimin Prona Intelektuale, me diplome te dyfishte me Universitetin ne Strazburg. Doktorate ne Universitetin "Shen Qirili dhe Metodi", Fakulteti Juridik "Justiniani I I-re" ne vitin 2017.

E dha provimin e jurisprudences ne vitin 2014. Nga viti 2011 punon ne "Shoqaten e Avokatures Pepelugoski", kurse nga 01.01.2015 punon si avokate.

Ne vitin 2012 ka marre pjese ne garen e 19-te per Arbitrim Ndekombtare Tregtar (Willem C. Vis International Commercial Arbtration Competion) ne Vjene, ku eshte shperblyer me Mirenjohje Nderi ne lidhje me shperblimin Martin Domke per orator me te mire, si dhe ne kuader te shperblimeve ekipore. Ne vitet 2013,2014,2015 ishte e ftuar te merr pjese si gjyqtar ne garen dhe eshte pjese e trajnereve te Fakultetit Juridik "Justiniani I I-re" ne Shkup.

Ka marre pjese ne nje numer te madh te seminareve dhe kurseve sic jane: IRZ 4-te Sommerschule ne vitin 2014, The Hgue Academy of International Law ne vitin 2012, IDLO Shkup ne vitin 2012, programi veror I Universitetit ne Bremen per terminologjine juridike te gjuhes gjermane, kurse verore te Institutit Gete ne Gjermani ne periudhen 2004-2008.

Gjithashtu eshte autore e librit "Protection of th Intellectual property rights on social media" Shkup 2013/ "Mbrojtja e te Drejtave Intelektuale ne Rrjetet Sociale"

Flet shkelqyeshem gjuhen angleze, gjermane, shqipe dhe italishte.

Lemi te puneve: e drejta tregtare, e drejta e trashigimise, e drejta familjare, e drejta e punes, prona intelektuale, e drejta e detyrimeve, e drejta mbi pronen, e drejta mbi teknologjine informatike, e drejta per konkurrence, perfaqesim para gjykatave dhe organeve administrative.

Contact: 071/262 282; e-mail: apepeljugoska@pepeljugoski.com.mk

 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.