MK | EN | ALB
 
Iva TRIFUNOSKA

Avokate

/
 

Diplomoi ne Faultetin Juridik prane Universitetit Shen Qirili dhe Metodi ne Shkup ne vitin 2006. Ne Zyren e Avokatures Pepelugoski eshte nga viti 2007. E dha provimin e jurisprudences ne vitin 2008. Prej 01.04.2009 eshte avokate.

Lemi te punes: E drejta tregtare, e drejta trasheguese, e drejta familjare, e drejta e punes, e drejta obligative dhe perfaqesim para gjykatave dhe organeve administrative.

Flet shume mire gjuhen angleze dhe serbe.

 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.