MK | EN | ALB
 
Aleksandar TRAJKOVSKI

Avokate / Partner

070/248-417 / / alektr@pepeljugoski.com.mk
 

Diplomoi ne Fakultetin Juridik ne Shkup ne vitin 1988. Provimin e jurisprudences e dha ne vitin 2001. Provimin per perfaqesues per mbrojtjen e te drejtes nga prona industriale e dha ne vitin 2001. Nga 21.03.2002 eshte avokat. Ka mbaruar kursin nga lemia e telekomunikimeve.

Per momentin eshte ne master studimet ne MBA Menaxhment, ne Fakultetin Ekonomik ne Shkup prane Universitetit Shen Qirili dhe Metodi .

Lemi te punes: E drejta statutore te shoqerive tregtare dhe organizatave joqeveritare, e drejta investuese, e drejta obigative, e drejta tregtare, e drejta familjare, e drejta trasheguese, e drejta doganore, e drejta e punes, sektori energjetik, sektori bankar, e drejta ndeshkuese si dhe perfaqesimpara gjykatave dhe organeve administrative.

Flet shume mire gjuhen angleze dhe serbe.

 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.