MK | EN | ALB
 
M-r Svetlana NECHEVA

Avokate

/
 

Ka diplomuar ne Fakultein Juridik prane Universitetit Shen Qirili dhe Metodi- ne Shkup ne vitin 2005 si njeri prej studenteve me te mire te gjenerates. Ne Zyren e Avokatures Pepelugoski eshte nga viti 2008. Prej vitit 01.01.2009 punon si avokate ne Zyren e Avokatures Pepulogoski.

Ne dhjetor 2014 ajo mori Masters Degree (LLM) ne MBA Menaxhment, ne Fakultetin Ekonomik prane Universitetit Shen Qirili dhe Metodi ne Shkup.

Eshte pjesemarrese ne pergatitjen e DOING BUSINESS-Markong a diference for Entrepreneurs dhe World Justice Project.

Flet rrjedhshem gjuhen angleze,gjermane, serbe dhe kroate.

Lemia e punes: e drejta tregtare, e drejta trashegimore, e drejta familjare, e drejta e punes, e drejta obligative, perfaqesim para gjykatave dhe organeve administrative.

 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.