MK | EN | ALB
 
M-r Anita NIKOLOSKA

Avokate

078/509-000 / anikoloska@pepeljugoski.com.mk
 

Ka diplomuar ne vitin 2012 ne te Fakultetit Juridik "Justiniani I" ne Universitetin "Shen. Cirili dhe Metodi" ne Shkup. Ne maj te vitit 2014 Masters Degree (LLM) neFakulteti Juridik "Justiniani I" ne Universitetin ".Shen Cirili dhe Metodi" ne Shkup dhe Qendra per Studimin e te Drejtave te Pronesise Intelektuale, Strasburg, France,- departamenti intelektual prona - program shkalle te dyfishte.

Kaluar provimin e jurisprudences ne korrik 2015. Flet: anglisht, gjermanisht, serbe dhe kroate

Ne Zyren e Avokatures Pepelugoski eshte nga viti 2013. dhe nga 2015 ka vazhduar karrieren e tij ne kompani si nje avokat.

Lemja e punes: Ligji mbi pronen intelektuale apo industriale pronesore-marka, patenta dhe dizajn industrial dhe te te drejtave te autorit; Masat doganore dhe te punes

 
 
 
 
Zyre Avokatie PEPELJUGOSKI
E punuar ne vitin 2012. Te gjitha te drejtat jane te rezervuara.